Plan zajęć na Basenie

"Relaks" w Kaczorach

O przydzieleniu dziecka do zajęć na dużym basenie decyduje instruktor.

O nieobecności dziecka należy powiadomić najpóźniej w dzień poprzedzający zajęcia. SMS Vermilion 574-119-009

Zapisy drogą SMS Vermilion

574-119-009

Regulamin basenu

Vermilion

Sekretariat tel. 67 350 90 09

Dyrektor tel. 604 314 712

Sms Vermilion: 574-119-009

vermilion@onet.pl

vermilion.sekretariat@onet.pl