Centrum Terapeutyczne 

Vermilion

Jako placówka edukacyjna pragniemy otoczyć dzieci jak najlepszą opieką,

pomóc im poznać swoje mocne strony oraz wcześnie pracować nad ewentualnymi trudnościami.

 

Zgromadziliśmy pod swoimi skrzydłami najlepszych specjalistów z fantastycznym podejściem, pasjonatów, którzy kochają swoją pracę.

W taki oto sposób od 01.01.2019 roku utworzone zostało

Centrum Terapeutyczne Vermilion z siedzibą na ul. Jałowcowej 8.

Wierzymy, że ciężka praca, systematyczność i wczesna diagnoza problemu pozwoli dziecku na rozwinięcie skrzydeł w przyszłości i umożliwi w pełne wykorzystanie 

jego potencjału.

Centrum Terapii Vermilion zajmuje się kompleksowo pomocą dzieciom z zaburzeniami mowy, trudnościami w nauce, zaburzeniami emocji .

Obejmuje opieką dzieci przedszkolne, szkolne oraz dzieci, u których występuje opóźnienie rozwoju mowy i opóźnienie rozwoju psychoruchowego już w pierwszych miesiącach życia.

Wczesna diagnoza umożliwia pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym, u których pojawiają się symptomy świadczące o możliwości wystąpienia w przyszłości trudności w nauce, ćwicząc koncentrację uwagi i pamięć.

 

Prowadzimy ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową i słuchową tak istotną w nauce czytania i pisania, muzykoterapię wspomagającą relaksację dzieci i pobudzającą rozwój.

Możliwa jest konsultacja ze specjalistami: logopedą, pedagogiem, psychologiem, specjalistą wczesnej interwencji i wspierania rozwoju małego dziecka, muzykoterapeutą, neurologopedą.

Służymy konsultacjami dla rodziców. 

 

Kadra:

  1. Elżbieta Sulich-Bekta-logopeda, specjalista wczesnej interwencji

  2. Ewa Czajka- pedagog, pedagog specjalny

  3. Dorota Maciejewska-psycholog

  4. Aneta Wesołowska – konsultant- neurologopeda  i specjalista wczesnej interwencji

  5. Agnieszka Janowiak-muzykoterapeuta, pedagog specjalny.

Zapraszamy do kontaktu.

Centrum Terapii Vermilion - Terapeuci

Logopeda: Elżbieta Sulich-Bekta tel. 600 313 564

Pedagog: Ewa Czajka 604 897 987

Psycholog: Dorota Maciejewska 501 222 330

Muzykoterapia: Agnieszka Janowiak 512 144 095

Konsultant: Aneta Wesołowska 601 871 397

Vermilion

Sekretariat tel. 67 350 90 09

Dyrektor tel. 604 314 712

Sms Vermilion: 574-119-009

vermilion@onet.pl

vermilion.sekretariat@onet.pl